จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::บริบทการกําหนดค่า

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

โครงสร้าง C ที่มีบริบทหรือสถานะที่เราต้องการสําหรับการเรียงอันดับหรือการแยกเพศ

สรุป

ตอนนี้แค่จัดการหน่วยความจําเท่านั้น

แอตทริบิวต์สาธารณะ

memMgmt

แอตทริบิวต์สาธารณะ

MemMgt

MemoryManagement nl::SerializationContext::memMgmt