ไม่มี:: SerializedByteString

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

mBuf
uint8_t *
ตัวชี้ไปยังสตริงไบต์
mLen
uint32_t
จำนวนไบต์ในสตริงไบต์

คุณลักษณะสาธารณะ

mBuf

uint8_t * nl::SerializedByteString::mBuf

ตัวชี้ไปยังสตริงไบต์

มิลลิลิตร

uint32_t nl::SerializedByteString::mLen

จำนวนไบต์ในสตริงไบต์