nl::SerializedFieldTypeByteString_array

Özet

Herkese açık özellikler

buf
num
uint32_t

Herkese açık özellikler

buf

SerializedByteString * nl::SerializedFieldTypeByteString_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeByteString_array::num