ไม่มี:: SerializedFieldTypeInt32_array

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

buf
int32_t *
num
uint32_t

คุณลักษณะสาธารณะ

บัฟ

int32_t * nl::SerializedFieldTypeInt32_array::buf

นัม

uint32_t nl::SerializedFieldTypeInt32_array::num