จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: SerializedFieldTypeInt32_array

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

buf
int32_t *
num
uint32_t

คุณลักษณะสาธารณะ

บัฟ

int32_t * nl::SerializedFieldTypeInt32_array::buf

นัม

uint32_t nl::SerializedFieldTypeInt32_array::num