ไม่มี:: SerializedFieldTypeUTF8String_array

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

buf
char **
num
uint32_t

คุณลักษณะสาธารณะ

บัฟ

char ** nl::SerializedFieldTypeUTF8String_array::buf

นัม

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUTF8String_array::num