จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::โครงสร้างของสคีมา Pointer

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

จับคู่ข้อมูลกับโครงสร้างข้อมูล c และ StructureSchemaDescriptor เพื่อเขียนโครงสร้าง TLV ตามข้อมูลนั้น

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mFieldSchema
SchemaFieldDescriptor เพื่ออธิบายวิธีประมวลผลข้อมูลใน TLV
mStructureData
void *
ชี้ไปที่โครงสร้างข้อมูล c สําหรับโครงสร้าง

แอตทริบิวต์สาธารณะ

สคีมา mField

const SchemaFieldDescriptor * nl::StructureSchemaPointerPair::mFieldSchema

SchemaFieldDescriptor เพื่ออธิบายวิธีประมวลผลข้อมูลใน TLV

mStructureData

void * nl::StructureSchemaPointerPair::mStructureData

ชี้ไปที่โครงสร้างข้อมูล c สําหรับโครงสร้าง