nl::SchemaSchemaPointerMatch

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Verilerin c yapısına ve bu verilere dayalı bir TLV yapısı yazmak için structSchemaDescriptor içeren veri çifti.

Özet

Herkese açık özellikler

mFieldSchema
Verilerin TLV olarak nasıl işleneceğini açıklayan SchemaFieldDescriptor.
mStructureData
void *
Yapıya ait veri c yapısının üzerine gelin.

Herkese açık özellikler

mFieldSchema Uygulaması

const SchemaFieldDescriptor * nl::StructureSchemaPointerPair::mFieldSchema

Verilerin TLV olarak nasıl işleneceğini açıklayan SchemaFieldDescriptor.

MobilVeri

void * nl::StructureSchemaPointerPair::mStructureData

Yapıya ait veri c yapısının üzerine gelin.