nl::StructureSchemaPointerPair

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Bu verileri temel alarak bir TLV yapısı yazmak için veri yapısı ve ArtifactSchemaDescriptor ile veri çifti.

Özet

Herkese açık özellikler

mFieldSchema
Verilerin TLV olarak nasıl işleneceğini açıklayan SchemaFieldDescriptor.
mStructureData
void *
Yapı için bir veri yapısının işaretçisi.

Herkese açık özellikler

mFieldSchema

const SchemaFieldDescriptor * nl::StructureSchemaPointerPair::mFieldSchema

Verilerin TLV olarak nasıl işleneceğini açıklayan SchemaFieldDescriptor.

mStructureData

void * nl::StructureSchemaPointerPair::mStructureData

Yapı için bir veri yapısının işaretçisi.