nl::Weave::Binding::InEventParam

#include <src/lib/core/WeaveBinding.h>

Bir Binding API etkinliğine giriş parametreleri.

Özet

Herkese açık özellikler

@25
union nl::Weave::Binding::InEventParam::@24
BindingFailed
struct nl::Weave::Binding::InEventParam::@24::@27
PASEParametersRequested
struct nl::Weave::Binding::InEventParam::@24::@28
PasswordSource
uint8_t
PrepareFailed
struct nl::Weave::Binding::InEventParam::@24::@26
Reason
Source
StatusReport

Kamu işlevleri

Clear()
void

Herkese açık özellikler

@25

union nl::Weave::Binding::InEventParam::@24 nl::Weave::Binding::InEventParam::@25

BindingFailed

struct nl::Weave::Binding::InEventParam::@24::@27 nl::Weave::Binding::InEventParam::BindingFailed

PASEParametersRequested

struct nl::Weave::Binding::InEventParam::@24::@28 nl::Weave::Binding::InEventParam::PASEParametersRequested

PasswordSource

uint8_t nl::Weave::Binding::InEventParam::PasswordSource

PrepareFailed

struct nl::Weave::Binding::InEventParam::@24::@26 nl::Weave::Binding::InEventParam::PrepareFailed

Neden

WEAVE_ERROR nl::Weave::Binding::InEventParam::Reason

Kaynak

Binding * nl::Weave::Binding::InEventParam::Source

StatusReport

Profiles::StatusReporting::StatusReport * nl::Weave::Binding::InEventParam::StatusReport

Kamu işlevleri

Temizle

void nl::Weave::Binding::InEventParam::Clear()