จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl:: Weave::JNILibraryMethod

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

ClassName
const char *
MethodFunction
void *
MethodName
const char *
MethodSignature
const char *

แอตทริบิวต์สาธารณะ

ชื่อคลาส

const char * nl::Weave::JNILibraryMethod::ClassName

ฟังก์ชันเมธอด

void * nl::Weave::JNILibraryMethod::MethodFunction

ชื่อวิธีการ

const char * nl::Weave::JNILibraryMethod::MethodName

ลายเซ็นของ Method

const char * nl::Weave::JNILibraryMethod::MethodSignature