จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SingleResourceTraitCatalog::CatalogItem

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mInstanceId
uint64_t
mItem
T *

แอตทริบิวต์สาธารณะ

รหัสอินสแตนซ์

uint64_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SingleResourceTraitCatalog::CatalogItem::mInstanceId

รายการ

T * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SingleResourceTraitCatalog::CatalogItem::mItem