จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateClient::OutEventParam

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

DefaultHandlerCalled
bool

ฟังก์ชันสาธารณะ

Clear()
void

แอตทริบิวต์สาธารณะ

เรียกเครื่องจัดการเริ่มต้นแล้ว

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateClient::OutEventParam::DefaultHandlerCalled

ฟังก์ชันสาธารณะ

ล้าง

void nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateClient::OutEventParam::Clear()