nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath

Podsumowanie

Dziedziczenie

Dziedziczy z: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath

Konstruktorzy i niszczyciele

VersionedTraitPath()
VersionedTraitPath(TraitDataHandle aDataHandle, PropertyPathHandle aPropertyPathHandle, SchemaVersionRange aRequestedVersionRange)

Atrybuty publiczne

mRequestedVersionRange

Atrybuty publiczne

mRequestedVersionRange

SchemaVersionRange nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::mRequestedVersionRange

Funkcje publiczne

VersionedTraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath()

VersionedTraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath(
  TraitDataHandle aDataHandle,
  PropertyPathHandle aPropertyPathHandle,
  SchemaVersionRange aRequestedVersionRange
)