Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Splot:: Profile: DataManagement_Current :: VersionedTraitPath

Podsumowanie

Dziedzictwo

Dziedziczy z: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: TraitPath

Konstruktorzy i niszczyciele

VersionedTraitPath ()
VersionedTraitPath (TraitDataHandle aDataHandle, PropertyPathHandle aPropertyPathHandle, SchemaVersionRange aRequestedVersionRange)

Atrybuty publiczne

mRequestedVersionRange

Atrybuty publiczne

mRequestedVersionRange

SchemaVersionRange nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::mRequestedVersionRange

Funkcje publiczne

VersionedTraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath()

VersionedTraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath(
  TraitDataHandle aDataHandle,
  PropertyPathHandle aPropertyPathHandle,
  SchemaVersionRange aRequestedVersionRange
)