nl::Weave::Profiller:DataManagement_Current::VersionedTraitPath

Özet

Devralma

Devralma yeri: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath

İnşaat Ustaları ve Yıkıcılar

VersionedTraitPath()
VersionedTraitPath(TraitDataHandle aDataHandle, PropertyPathHandle aPropertyPathHandle, SchemaVersionRange aRequestedVersionRange)

Herkese açık özellikler

mRequestedVersionRange

Herkese açık özellikler

mRequestVersionRange

SchemaVersionRange nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::mRequestedVersionRange

Herkese açık işlevler

SürümlüTraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath()

SürümlüTraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath(
  TraitDataHandle aDataHandle,
  PropertyPathHandle aPropertyPathHandle,
  SchemaVersionRange aRequestedVersionRange
)