nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath

Özet

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath

Oluşturucular ve Yıkıcılar

VersionedTraitPath()
VersionedTraitPath(TraitDataHandle aDataHandle, PropertyPathHandle aPropertyPathHandle, SchemaVersionRange aRequestedVersionRange)

Herkese açık özellikler

mRequestedVersionRange

Herkese açık özellikler

mRequestedVersionRange

SchemaVersionRange nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::mRequestedVersionRange

Kamu işlevleri

VersionedTraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath()

VersionedTraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath(
  TraitDataHandle aDataHandle,
  PropertyPathHandle aPropertyPathHandle,
  SchemaVersionRange aRequestedVersionRange
)