nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath

Oluşturucular ve Yıkıcılar

TraitPath()
TraitPath(TraitDataHandle aDataHandle, PropertyPathHandle aPropertyPathHandle)

Herkese açık özellikler

mPropertyPathHandle
mTraitDataHandle
TraitDataHandle

Kamu işlevleri

IsValid()
bool
operator==(const TraitPath & rhs) const
bool

Herkese açık özellikler

mPropertyPathHandle

PropertyPathHandle nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath::mPropertyPathHandle

mTraitDataHandle

TraitDataHandle nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath::mTraitDataHandle

Kamu işlevleri

IsValid

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath::IsValid()

TraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath::TraitPath()

TraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath::TraitPath(
  TraitDataHandle aDataHandle,
  PropertyPathHandle aPropertyPathHandle
)

operatör==

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath::operator==(
  const TraitPath & rhs
) const