จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: สาน:: ระบบ:: วัตถุอารีน่า

#include <src/system/SystemObject.h>

A union template used for representing a well-aligned block of memory.

สรุป

รายละเอียด
พารามิเตอร์เทมเพลต
ALIGN
typename ที่มีคุณสมบัติการจัดตำแหน่งสำหรับบล็อก
SIZE
ขนาดคงที่ของบล็อกเป็นไบต์

คุณลักษณะสาธารณะ

uAlign
ALIGN
uMemory [SIZE]
uint8_t

คุณลักษณะสาธารณะ

uAlign

ALIGN uAlign

uMemory

uint8_t uMemory[SIZE]