Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

nl::Ağ::Cihaz Katmanı::Bağlantı YöneticisiImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/ConnectivityManagerImpl.h>

Silicon Labs EFR32 platformları için ConnectivityManager singleton nesnesinin beton olarak uygulanması.

Özet

Nordic nRF52 platformları için ConnectivityManager beton nesnesinin somut olarak uygulanması.

ESP32 platformu için ConnectivityManager tekil nesnesinin beton olarak uygulanması.

Devralma