Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: BTCommandTypeTestData

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

Data [0]
uint8_t
Length
uint16_t
NeedAck
uint8_t
Sequence
uint32_t
Type
uint8_t

Thuộc tính công cộng

Dữ liệu

uint8_t Data[0]

Chiều dài

uint16_t Length

NeedAck

uint8_t NeedAck

Sự nối tiếp

uint32_t Sequence

Kiểu

uint8_t Type