Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Ble::BTCommandTypeTestRequest

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Duration
uint32_t
NeedAck
uint8_t
PacketCount
uint32_t
PayloadSize
uint16_t
TxGap
uint16_t

Thuộc tính công khai

Thời lượng

uint32_t Duration

Cần có

uint8_t NeedAck

Gói

uint32_t PacketCount

Trọng tải

uint16_t PayloadSize

Phô mai TxGap

uint16_t TxGap