Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: BTCommandTypeTestRequest

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

Duration
uint32_t
NeedAck
uint8_t
PacketCount
uint32_t
PayloadSize
uint16_t
TxGap
uint16_t

Thuộc tính công cộng

Thời lượng

uint32_t Duration

NeedAck

uint8_t NeedAck

PacketCount

uint32_t PacketCount

PayloadSize

uint16_t PayloadSize

TxGap

uint16_t TxGap