Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::BTCommandTypeTestRequest

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Duration
uint32_t
NeedAck
uint8_t
PacketCount
uint32_t
PayloadSize
uint16_t
TxGap
uint16_t

Thuộc tính công khai

Thời lượng

uint32_t Duration

Cần có

uint8_t NeedAck

Gói

uint32_t PacketCount

Trọng tải

uint16_t PayloadSize

Phô mai TxGap

uint16_t TxGap