จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::Crypto::EncodingRSAKey

สรุป

ประเภทสาธารณะ

@351 enum

แอตทริบิวต์สาธารณะ

Key
uint8_t *
Len
uint16_t

ฟังก์ชันสาธารณะ

IsEqual(const EncodedRSAKey & other) const
bool
เปรียบเทียบกับคีย์ RSA อื่น

ประเภทสาธารณะ

351

 @351

แอตทริบิวต์สาธารณะ

คีย์

uint8_t * Key

เลน

uint16_t Len

ฟังก์ชันสาธารณะ

เท่ากับ

bool IsEqual(
  const EncodedRSAKey & other
) const 

เปรียบเทียบกับคีย์ RSA อื่น

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] other
ออบเจ็กต์ EncodingRSAKey ที่ควรเปรียบเทียบคีย์
แสดงผลค่า
true
คีย์เท่ากัน
false
คีย์ไม่เท่ากัน