จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::DeviceLayer::ภายใน::GenericConnectivityManagerImpl_BLE

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericConnectivityManagerImpl_BLE.h>

ทําให้ใช้งานฟีเจอร์ ConnectivityManager เฉพาะสําหรับ BLE สําหรับแพลตฟอร์มที่มีการใช้คลาส BLE ของ BLEManager ได้

สรุป

คลาสนี้รับค่ามาจากคลาส ConnectivityManagerImpl ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งปรากฏเป็นพารามิเตอร์ ImplClass ของเทมเพลต

วิธีการส่วนใหญ่ในชั้นเรียนนี้เพียงแค่โอนสายไปยังวิธีการที่มีชื่อคล้ายกันในชั้นเรียน BLEManager การจัดเรียงนี้ โดยที่การใช้ ConnectivityManager จะมอบสิทธิ์การรองรับ BLE ไปยังคลาส BLEManager เป็นมาตรฐานในแพลตฟอร์มที่รองรับ BLE และช่วยจํากัดความซับซ้อนของคลาส ConnectivityManagerImpl

ฟังก์ชันสาธารณะ

_GetBLEDeviceName(char *buf, size_t bufSize)
_GetWoBLEServiceMode(void)
ConnectivityManager::WoBLEServiceMode
_IsBLEAdvertising(void)
bool
_IsBLEAdvertisingEnabled(void)
bool
_IsBLEFastAdvertisingEnabled(void)
bool
_NumBLEConnections(void)
uint16_t
_SetBLEAdvertisingEnabled(bool val)
_SetBLEDeviceName(const char *deviceName)
_SetBLEFastAdvertisingEnabled(bool val)
_SetWoBLEServiceMode(ConnectivityManager::WoBLEServiceMode val)

ฟังก์ชันสาธารณะแบบคงที่

_WoBLEServiceModeToStr(ConnectivityManager::WoBLEServiceMode mode)
const char *

ฟังก์ชันสาธารณะ

ชื่ออุปกรณ์ _GetBLE

WEAVE_ERROR _GetBLEDeviceName(
 char *buf,
 size_t bufSize
)

_GetWoBLEServiceMode

ConnectivityManager::WoBLEServiceMode _GetWoBLEServiceMode(
 void
)

_IsBLEAdvertising

bool _IsBLEAdvertising(
 void
)

_IsBLEAdvertisingEnabled

bool _IsBLEAdvertisingEnabled(
 void
)

_IsBLEFastAdvertisingEnabled

bool _IsBLEFastAdvertisingEnabled(
 void
)

_NumBLEConnections

uint16_t _NumBLEConnections(
 void
)

_SetBLEAdvertisingEnabled

WEAVE_ERROR _SetBLEAdvertisingEnabled(
 bool val
)

ชื่ออุปกรณ์

WEAVE_ERROR _SetBLEDeviceName(
 const char *deviceName
)

_SetBLEFastAdvertisingEnabled

WEAVE_ERROR _SetBLEFastAdvertisingEnabled(
 bool val
)

_SetWoBLEServiceMode

WEAVE_ERROR _SetWoBLEServiceMode(
 ConnectivityManager::WoBLEServiceMode val
)

ฟังก์ชันสาธารณะแบบคงที่

_WoBLEServiceModeToStr

const char * _WoBLEServiceModeToStr(
 ConnectivityManager::WoBLEServiceMode mode
)