nl::Weave::DeviceLayer::Internal::NetworkTelemetryManager

Özet

Oluşturucular ve Yıkıcılar

NetworkTelemetryManager(void)

Herkese açık özellikler

mThreadTelemetry
mThreadTopology
mTunnelTelemetry
mWiFiTelemetry

Kamu işlevleri

Init(void)

Herkese açık özellikler

mThreadTelemetry

ThreadTelemetry mThreadTelemetry

mThreadTopology

ThreadTopology mThreadTopology

mTunnelTelemetry

TunnelTelemetry mTunnelTelemetry

mWiFiTelemetry

WiFiTelemetry mWiFiTelemetry

Kamu işlevleri

Başlat

WEAVE_ERROR Init(
  void
)

NetworkTelemetryManager

 NetworkTelemetryManager(
  void
)