nl::Weave::DeviceLayer::Dahili::NetworkTelemetryManager

Özet

İnşaat Ustaları ve Yıkıcılar

NetworkTelemetryManager(void)

Herkese açık özellikler

mThreadTelemetry
mThreadTopology
mTunnelTelemetry
mWiFiTelemetry

Herkese açık işlevler

Init(void)

Herkese açık özellikler

mThreadTemetry

ThreadTelemetry mThreadTelemetry

mThreadTopology

ThreadTopology mThreadTopology

Mobil Deneyimler

TunnelTelemetry mTunnelTelemetry

Mobil Kablosuz Ağ

WiFiTelemetry mWiFiTelemetry

Herkese açık işlevler

Başlangıç

WEAVE_ERROR Init(
  void
)

NetworkTelemetryManager

 NetworkTelemetryManager(
  void
)