nl::Weave::Profiller:BDX_Current::SendAccept

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar: nl::Weave::Profiles::BDX_Current::ReceiveAccept

İnşaat Ustaları ve Yıkıcılar

SendAccept()

Herkese açık özellikler

theMaxBlockSize
uint16_t
theMetaData
theTransferMode
uint8_t

Herkese açık işlevler

init(uint8_t, uint16_t, ReferencedTLVData *)
operator==(const SendAccept &) const
bool
pack(PacketBuffer *)
packedLength()
uint16_t

Herkese açık statik işlevler

parse(PacketBuffer *, SendAccept &)

Herkese açık özellikler

Maksimum Blok Boyutu

uint16_t theMaxBlockSize

MetaVeri

ReferencedTLVData theMetaData

Aktarım Modu

uint8_t theTransferMode

Herkese açık işlevler

SendAcceptAccept

 SendAccept()

init

WEAVE_ERROR init(
  uint8_t,
  uint16_t,
  ReferencedTLVData *
)

operatör==

bool operator==(
  const SendAccept &
) const 

paket

WEAVE_ERROR pack(
  PacketBuffer *
)

paketlenmişUzunluk

uint16_t packedLength()

Herkese açık statik işlevler

parse

WEAVE_ERROR parse(
  PacketBuffer *,
  SendAccept &
)