จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::BDX_ Developmentment::BlockEOFAckV1

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

ข้อความ BlockEOFAckV1 จะใช้เพื่อรับทราบการบล็อกข้อมูลล่าสุด

สรุป

มีตัวนับบล็อก 4 ไบต์

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Weave::Profiles::BDX_ Developmentment::BlockQueryV1