จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: BDX_การพัฒนา:: บล็อก EOFV1

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

BlockEOFV1 ข้อความถูกนำมาใช้ในการถ่ายโอนบล็อกสุดท้ายของข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ

สรุป

มีตัวนับบล็อกขนาด 4 ไบต์

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: BDX_Development :: BlockSendV1