จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: BDX_การพัฒนา:: SendReject

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

SendReject ข้อความที่ใช้ในการปฏิเสธการแลกเปลี่ยนเสนอเมื่อผู้ส่งริเริ่ม

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: StatusReporting :: StatusReport