nl::Weave::Profiller::DataManagement_Current::Her Zaman Kabul Atılan Veri Öğesi Kontrolü

Özet

Devralma

Şu kaynaktan devralır: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IDataElementAccessControlTemsilci

Herkese açık işlevler

DataElementAccessCheck(const TraitPath & aTraitPath, const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog)
virtual WEAVE_ERROR

Herkese açık işlevler

Veri Öğesi Erişim Denetimi

virtual WEAVE_ERROR DataElementAccessCheck(
  const TraitPath & aTraitPath,
  const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog
)