nl::Weave::Profiller:DataManagement_Current::IDataElementAccessControlTemsilci

Bu, soyut bir sınıftır.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/NotificationEngine.h>

NotifyRequest'te veri öğeleri işleyen tarafından uygulanacak arayüz.

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EveryAcceptDataElementAccessControlTemsilci

Herkese açık işlevler

DataElementAccessCheck(const TraitPath & aTraitPath, const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog)=0
virtual WEAVE_ERROR

Herkese açık işlevler

Veri Öğesi Erişim Denetimi

virtual WEAVE_ERROR DataElementAccessCheck(
  const TraitPath & aTraitPath,
  const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog
)=0