nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataList::Builder

Özet

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Kamu işlevleri

CreateDataElementBuilder(void)
EndOfDataList(void)

Kamu işlevleri

CreateDataElementBuilder

DataElement::Builder & CreateDataElementBuilder(
  void
)

EndOfDataList

DataList::Builder & EndOfDataList(
  void
)