nl::Weave::Profiller:DataManagement_Current::DataList::Oluşturucu

Özet

Devralma

Devralma yeri: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Herkese açık işlevler

CreateDataElementBuilder(void)
EndOfDataList(void)

Herkese açık işlevler

DataDataElementBuilder Oluşturma

DataElement::Builder & CreateDataElementBuilder(
  void
)

Verilistesi

DataList::Builder & EndOfDataList(
  void
)