จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::DataManagement_Current::IDataElementAccessControlDelegate

นี่เป็นชั้นเรียนนามธรรม

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/NotificationEngine.h>

อินเทอร์เฟซที่ผู้ประมวลผลองค์ประกอบข้อมูลจะนําไปใช้ใน NotifyRequest

สรุป

การสืบทอด

คลาสย่อยที่เป็นที่รู้จักโดยตรง: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::AlwaysacceptDataElementAccessControlDelegate

ฟังก์ชันสาธารณะ

DataElementAccessCheck(const TraitPath & aTraitPath, const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog)=0
virtual WEAVE_ERROR

ฟังก์ชันสาธารณะ

การตรวจสอบการเข้าถึงองค์ประกอบข้อมูล

virtual WEAVE_ERROR DataElementAccessCheck(
  const TraitPath & aTraitPath,
  const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog
)=0