nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IDirtyPathCut

To jest klasa abstrakcyjna.

Podsumowanie

Dziedziczenie

Bezpośrednie znane podklasy: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDictionaryDirtyPathCut

Funkcje publiczne

CutPath(PropertyPathHandle aPathhandle, const TraitSchemaEngine *apEngine)=0
virtual WEAVE_ERROR

Funkcje publiczne

CutPath

virtual WEAVE_ERROR CutPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle,
  const TraitSchemaEngine *apEngine
)=0