nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDictionaryDirtyPathCut

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

Klasa narzędziowa, która pozwala umieścić słownik z powrotem w kolejce oczekujących podczas przetwarzania ścieżki właściwości, która ma element podrzędny słownika.

Podsumowanie

Dziedziczenie

Dziedziczy z: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IDirtyPathCut

Konstruktorzy i niszczyciele

UpdateDictionaryDirtyPathCut(TraitDataHandle aTraitDataHandle, UpdateEncoder *pEncoder)

Funkcje publiczne

CutPath(PropertyPathHandle aPathhandle, const TraitSchemaEngine *apEngine)
virtual WEAVE_ERROR

Funkcje publiczne

CutPath

virtual WEAVE_ERROR CutPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle,
  const TraitSchemaEngine *apEngine
)

UpdateDictionaryDirtyPathCut

 UpdateDictionaryDirtyPathCut(
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  UpdateEncoder *pEncoder
)