จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::DataManagement_Current::IDirtyPathCut

นี่เป็นชั้นเรียนนามธรรม

สรุป

การสืบทอด

คลาสย่อยที่เป็นที่รู้จักโดยตรง: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDictionaryDirtyPathCut

ฟังก์ชันสาธารณะ

CutPath(PropertyPathHandle aPathhandle, const TraitSchemaEngine *apEngine)=0
virtual WEAVE_ERROR

ฟังก์ชันสาธารณะ

ตัด

virtual WEAVE_ERROR CutPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle,
  const TraitSchemaEngine *apEngine
)=0