จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::DataManagement_Current::UpdateDictionaryDirtyPathCut

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

คลาสยูทิลิตีสําหรับใส่พจนานุกรมกลับไปที่คิวที่รอดําเนินการเมื่อประมวลผลเส้นทางพร็อพเพอร์ตี้ที่มีโฟลเดอร์ย่อย

สรุป

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IDirtyPathCut

เครื่องมือสร้างและตัวสร้าง

UpdateDictionaryDirtyPathCut(TraitDataHandle aTraitDataHandle, UpdateEncoder *pEncoder)

ฟังก์ชันสาธารณะ

CutPath(PropertyPathHandle aPathhandle, const TraitSchemaEngine *apEngine)
virtual WEAVE_ERROR

ฟังก์ชันสาธารณะ

ตัด

virtual WEAVE_ERROR CutPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle,
  const TraitSchemaEngine *apEngine
)

อัปเดต DirtyPathCut

 UpdateDictionaryDirtyPathCut(
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  UpdateEncoder *pEncoder
)