จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::DataManagement_Current::IPathFilter

นี่เป็นชั้นเรียนนามธรรม

สรุป

การสืบทอด

คลาสย่อยโดยตรงที่รู้จัก: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDirtyPathFilter

ฟังก์ชันสาธารณะ

FilterPath(PropertyPathHandle aPathhandle)=0
virtual bool

ฟังก์ชันสาธารณะ

เส้นทางตัวกรอง

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)=0