nl:: örgü:: Profiller:: DataManagement_Current:: Günlük Yapılandırma

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingConfiguration.h>

LoggingConfiguration Dokuma Olay ait yapılandırılabilir unsurunu içermektedir Günlüğü alt sistem.

Özet

Yapıcılar ve Yıkıcılar

LoggingConfiguration (void)

Genel özellikler

mDestNodeIPAddress
mDestNodeId
uint64_t
mGlobalImportance
mImportanceExpiration
mLoggingDestination
char *
mLoggingVolume
uint32_t
mMaximumLogUploadInterval
mMinimumLogUploadInterval
mUploadThreshold
uint32_t

Kamu işlevleri

GetDestNodeIPAddress () const
GetDestNodeId () const
uint64_t
GetProfileImportance (uint32_t profileId) const
SupportsPerProfileImportance (void) const
bool

Genel statik işlevler

GetInstance (void)

Genel özellikler

mDestNodeIPAdresi

nl::Inet::IPAddress mDestNodeIPAddress

mDestNodeId

uint64_t mDestNodeId

mGlobalÖnem

ImportanceType mGlobalImportance

mÖnemSüre sonu

timestamp_t mImportanceExpiration

mLoggingHedef

char * mLoggingDestination

mLoggingVolume

uint32_t mLoggingVolume

mMaksimumGünlük Yükleme Aralığı

duration_t mMaximumLogUploadInterval

mMinimumLogYüklemeAralığı

duration_t mMinimumLogUploadInterval

mYükleme Eşiği

uint32_t mUploadThreshold

Kamu işlevleri

GetDestNodeIPAdresi

nl::Inet::IPAddress GetDestNodeIPAddress() const 

GetDestNodeId

uint64_t GetDestNodeId() const 

GetProfileÖnem

ImportanceType GetProfileImportance(
  uint32_t profileId
) const 

Günlük Yapılandırma

 LoggingConfiguration(
  void
)

DesteklerPerProfileÖnem

bool SupportsPerProfileImportance(
  void
) const 

Genel statik işlevler

GetInstance

LoggingConfiguration & GetInstance(
  void
)