จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::DataManagement_Current::PathList::Builder

สรุป

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

ฟังก์ชันสาธารณะ

CreatePathBuilder(void)
EndOfPathList(void)

ฟังก์ชันสาธารณะ

CreatePathBuilder

Path::Builder & CreatePathBuilder(
  void
)

รายการสิ้นสุดเส้นทาง

PathList::Builder & EndOfPathList(
  void
)