nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::PathList::Builder

Özet

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Kamu işlevleri

CreatePathBuilder(void)
EndOfPathList(void)

Kamu işlevleri

CreatePathBuilder

Path::Builder & CreatePathBuilder(
  void
)

EndOfPathList

PathList::Builder & EndOfPathList(
  void
)