nl::Weave::Profiller::DataManagement_Current::PathList::Oluşturucu

Özet

Devralma

Devralma yeri: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Herkese açık işlevler

CreatePathBuilder(void)
EndOfPathList(void)

Herkese açık işlevler

CreatePathBuilder (Oluşturma Oluşturucu)

Path::Builder & CreatePathBuilder(
  void
)

EndOfPathListesi

PathList::Builder & EndOfPathList(
  void
)