nl::Weave::Profiller:DataManagement_Current::Durum Listesi:: "Ayrıştırıcı"

Özet

Devralma

Devralma yeri: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListParserBase

Herkese açık işlevler

CheckSchemaValidity(void) const
GetProfileIDAndStatusCode(uint32_t *const apProfileID, uint16_t *const apStatusCode)
Mevcut StatusElement'ten ProfileID ve StatusCode değerlerini okuyun.

Herkese açık işlevler

CheckSchemaGeçerlilik

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetProfileIDAndStatusCode

WEAVE_ERROR GetProfileIDAndStatusCode(
  uint32_t *const apProfileID,
  uint16_t *const apStatusCode
)

Mevcut StatusElement'ten ProfileID ve StatusCode değerlerini okuyun.

Ayrıntılar
Parametreler
[out] apProfileID
Profil Kimliği depolama alanının işaretçisi
[out] apStatusCode
StatusCode için depolama alanı işaretçisi
İadeler
Weave::TLV nesneleri tarafından döndürülen WEAVE_ERROR kodları. Öğelerden biri eksikse WEAVE_END_OF_TLV. Öğeler yanlış türdeyse WEAVE_ERROR_WRONG_TLV_TYPE.