nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::StatusList::Parser

Özet

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListParserBase

Kamu işlevleri

CheckSchemaValidity(void) const
GetProfileIDAndStatusCode(uint32_t *const apProfileID, uint16_t *const apStatusCode)
ProfileID ve StatusCode değerlerini mevcut StatusElement öğesinden okuyun.

Kamu işlevleri

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetProfileIDAndStatusCode

WEAVE_ERROR GetProfileIDAndStatusCode(
  uint32_t *const apProfileID,
  uint16_t *const apStatusCode
)

ProfileID ve StatusCode değerlerini mevcut StatusElement öğesinden okuyun.

Ayrıntılar
Parametreler
[out] apProfileID
ProfileID için depolama alanının işaretçisi
[out] apStatusCode
StatusCode için depolama alanının işaretçisi
İadeler
Weave::TLV nesneleri tarafından döndürülen WEAVE_ERROR kodları. İki öğeden biri eksikse WEAVE_END_OF_TLV. Öğeler yanlış türdeyse WEAVE_ERROR_WRONG_TLV_TYPE.