จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: DataManagement_Current:: สมัครสมาชิกยกเลิกคำขอ:: พาร์เซอร์

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Parser
ตรง Subclasses เป็นที่รู้จัก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: SubscribeConfirmRequest :: Parser

งานสาธารณะ

CheckSchemaValidity (void) const

งานสาธารณะ

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const