nl:: örgü:: Profiller:: DataManagement_Current:: Güncelleme Yanıtı:: inşaatçı

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

WDM Güncelleme Yanıtı kodlayıcı tanımı.

Özet

miras

: Den devralır nl :: Dokuma :: Profiller :: DataManagement_Current :: BuilderBase

Kamu işlevleri

CreateStatusListBuilder (void)
CreateVersionListBuilder (void)
EndOfResponse (void)
Bu mesajın sonunu işaretleyin.
Init (nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)

Kamu işlevleri

CreateStatusListBuilder

StatusList::Builder & CreateStatusListBuilder(
  void
)

Oluştur StatusList :: Builder .

Ayrıntılar
İadeler
Bir yapılan bir başvuru StatusList :: Oluşturucu

CreateVersionListBuilder

VersionList::Builder & CreateVersionListBuilder(
  void
)

Create VersionList :: Builder .

Ayrıntılar
İadeler
Bir bir başvuru VersionList :: Oluşturucu

EndOfResponse

UpdateResponse::Builder & EndOfResponse(
  void
)

Bu mesajın sonunu işaretleyin.

Ayrıntılar
İadeler
*Buna bir gönderme

İçinde

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)