nl::Weave::Profiller::DataManagement_Current::Durum Listesi::Oluşturucu

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

StatusList oluşturucu.

Özet

Hem mevcut hem de kullanımdan kaldırılan StatusList biçimini destekler.

Devralma

Devralma yeri: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Herkese açık işlevler

AddStatus(uint32_t aProfileID, uint16_t aStatusCode)
Listeye bir StatusElement ekleyin.
EndOfStatusList(void)
UseDeprecatedFormat()
void
Listeyi bir dizi dizisi yerine bir dizi dizisi olarak yazın.

Herkese açık işlevler

Ekleme Durumu

StatusList::Builder & AddStatus(
  uint32_t aProfileID,
  uint16_t aStatusCode
)

Listeye bir StatusElement ekleyin.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aProfileID
Profil Kimliği
[in] aStatusCode
StatusCode
İadeler
Bu oluşturucuya referansta bulunun.

EndOfStatusList

StatusList::Builder & EndOfStatusList(
  void
)

Kullanım Biçimini Kullan

void UseDeprecatedFormat()

Listeyi bir dizi dizisi yerine bir dizi dizisi olarak yazın.