จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::DataManagement_Current::UpdateResponse::Parser

สรุป

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ParserBase

ฟังก์ชันสาธารณะ

CheckSchemaValidity(void) const
GetStatusList(StatusList::Parser *const apStatusList) const
GetVersionList(VersionList::Parser *const apVersionList) const
Init(const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader)

ฟังก์ชันสาธารณะ

ตรวจสอบความถูกต้องของสคีมา

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

รายการ GetStatus

WEAVE_ERROR GetStatusList(
  StatusList::Parser *const apStatusList
) const 

รายการ GetVersion

WEAVE_ERROR GetVersionList(
  VersionList::Parser *const apVersionList
) const 

เริ่ม

WEAVE_ERROR Init(
  const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader
)