จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: DataManagement_Current:: รุ่นรายการ:: ช่างก่อสร้าง

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: ListBuilderBase

งานสาธารณะ

AddNull (void)
AddVersion (const uint64_t aVersion)
EndOfVersionList (void)

งานสาธารณะ

AddNull

VersionList::Builder & AddNull(
  void
)

เพิ่มเวอร์ชัน

VersionList::Builder & AddVersion(
  const uint64_t aVersion
)

EndOfVersionList

VersionList::Builder & EndOfVersionList(
  void
)