nl::Weave::โปรไฟล์::DataManagement_Legacy::ClientNotifier::การสมัครใช้บริการ

#include <src/lib/profiles/data-management/Legacy/ClientNotifier.h>

การสมัครใช้บริการฝั่งไคลเอ็นต์

สรุป

การสมัครใช้บริการในฝั่งไคลเอ็นต์จะแมปคู่:

[, ]
กับออบเจ็กต์ตัวจัดการข้อมูลลูกค้าเท่านั้น ทั้งรหัสหัวข้อและรหัสผู้เผยแพร่โฆษณาอาจระบุไว้เป็นไวลด์การ์ด ระบบอาจขอการสมัครใช้บริการภายใต้รหัสหัวข้อที่รู้จัก รวมถึงในกรณีนี้ระบบจะเก็บรหัสที่ขอไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

เครื่องมือสร้างและตัวสร้าง

Subscription(void)
~Subscription(void)

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mClient
ไคลเอ็นต์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้บริการนี้

แอตทริบิวต์ที่ได้รับการปกป้อง

mAssignedId
mPublisherId
uint64_t
mRequestedId

ฟังก์ชันสาธารณะ

CheckSubscription(const TopicIdentifier & aTopicId, const uint64_t & aPublisherId)
bool
ตรวจสอบเป้าหมายของการสมัครใช้บริการ
Free(void)
void
Init(const TopicIdentifier & aAssignedId, const TopicIdentifier & aRequestedId, const uint64_t & aPublisherId, DMClient *aClient)
IsFree(void)
bool
MatchSubscription(const TopicIdentifier & aTopicId, const uint64_t & aPublisherId) const
bool
ตรวจสอบเนื้อหาของการสมัครใช้บริการ
MatchSubscription(const TopicIdentifier & aTopicId, const uint64_t & aPublisherId, DMClient *aClient) const
bool
ตรวจสอบเนื้อหาของการสมัครใช้บริการ

แอตทริบิวต์สาธารณะ

ลูกค้า

DMClient * mClient

ไคลเอ็นต์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้บริการนี้

ตัวแปรสมาชิกนี้เป็นแบบสาธารณะเนื่องจากผู้ใช้ระดับการเป็นสมาชิกจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงตัวแปรจึงจะเรียกใช้ตัวบ่งชี้ได้

แอตทริบิวต์ที่ได้รับการปกป้อง

รหัสที่มอบหมาย

TopicIdentifier mAssignedId

รหัสผู้เผยแพร่โฆษณา

uint64_t mPublisherId

รหัสที่ขอ

TopicIdentifier mRequestedId

ฟังก์ชันสาธารณะ

ตรวจสอบการสมัครใช้บริการ

bool CheckSubscription(
 const TopicIdentifier & aTopicId,
 const uint64_t & aPublisherId
)

ตรวจสอบเป้าหมายของการสมัครใช้บริการ

การทดสอบนี้ใช้เพื่อตรวจสอบข้อความขาเข้าเทียบกับตารางเครื่องมือแจ้งเตือน นอกจากการตรวจสอบรายการที่ตรงกันทั้งหมดในพารามิเตอร์ที่สนใจแล้ว ระบบจะตรวจสอบว่าตารางมี "wildcards" ที่ตรงกันหรือไม่

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aTopicId
การอ้างอิงรหัสหัวข้อที่ผู้เผยแพร่โฆษณากําหนด "working" ที่จัดเก็บการสมัครใช้บริการ
[in] aPublisherId
การอ้างอิงรหัสโหนด 64 บิตหรือปลายทางบริการของผู้เผยแพร่โฆษณาที่ให้บริการสมัครใช้บริการ
การคืนสินค้า
เป็นจริงหากการสมัครใช้บริการตรงกัน (False) จะเป็น "เท็จ" หากไม่เป็นเช่นนั้น

ฟรี

void Free(
 void
)

เริ่ม

WEAVE_ERROR Init(
 const TopicIdentifier & aAssignedId,
 const TopicIdentifier & aRequestedId,
 const uint64_t & aPublisherId,
 DMClient *aClient
)

ฟรี

bool IsFree(
 void
)

การจับคู่การสมัครรับข้อมูล

bool MatchSubscription(
 const TopicIdentifier & aTopicId,
 const uint64_t & aPublisherId
) const 

ตรวจสอบเนื้อหาของการสมัครใช้บริการ

การทดสอบนี้ใช้เพื่อให้ทราบว่าตารางเครื่องมือแจ้งมีการสมัครใช้บริการที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ และจะถือว่ามีชื่อว่า "จากด้านบน" ดังนั้น พารามิเตอร์อาจมีค่า "wildcard" แต่หากไม่มี ก็จะต้องมีการทํางานแบบตรงทั้งหมด เวอร์ชันนี้จะถือว่าคอมโพเนนต์ของตัวจัดการการสมัครใช้บริการคือไคลเอ็นต์ปัจจุบัน

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aTopicId
การอ้างอิงรหัสหัวข้อที่ผู้เผยแพร่โฆษณากําหนด "working" ที่จัดเก็บการสมัครใช้บริการ
[in] aPublisherId
การอ้างอิงรหัสโหนด 64 บิตหรือปลายทางบริการของผู้เผยแพร่โฆษณาที่ให้บริการสมัครใช้บริการ
การคืนสินค้า
เป็นจริงหากการสมัครใช้บริการตรงกัน (False) จะเป็น "เท็จ" หากไม่เป็นเช่นนั้น

การจับคู่การสมัครรับข้อมูล

bool MatchSubscription(
 const TopicIdentifier & aTopicId,
 const uint64_t & aPublisherId,
 DMClient *aClient
) const 

ตรวจสอบเนื้อหาของการสมัครใช้บริการ

การทดสอบนี้ใช้เพื่อให้ทราบว่าตารางเครื่องมือแจ้งมีการสมัครใช้บริการที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ และจะถือว่ามีชื่อว่า "จากด้านบน" ดังนั้น พารามิเตอร์บางตัวอาจมีค่า "wildcard" แต่ถ้าค่าเหล่านั้นไม่เหมือนกัน ก็จะต้องมีการทํางานแบบตรงทั้งหมด

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aTopicId
การอ้างอิงรหัสหัวข้อที่ผู้เผยแพร่โฆษณากําหนด "working" ที่จัดเก็บการสมัครใช้บริการ
[in] aPublisherId
การอ้างอิงรหัสโหนด 64 บิตหรือปลายทางบริการของผู้เผยแพร่โฆษณาที่ให้บริการสมัครใช้บริการ
[in] aClient
ตัวชี้ไปยัง DMClient ที่แสดงในการสมัครใช้บริการ
การคืนสินค้า
เป็นจริงหากการสมัครใช้บริการตรงกัน (False) จะเป็น "เท็จ" หากไม่เป็นเช่นนั้น

การสมัครใช้บริการ

 Subscription(
 void
)

~การสมัครรับข้อมูล

virtual ~Subscription(
 void
)