จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::ความปลอดภัย::คีย์การส่งออก::__FINAL

สรุป

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Weave::Profiles::Security::WeaveSignatureGeneratorBase

ฟังก์ชันสาธารณะ

GenerateSignatureData(const uint8_t *msgHash, uint8_t msgHashLen, TLVWriter & writer) __OVERRIDE
virtual WEAVE_ERROR
KeyExportSignatureGenerator(WeaveKeyExport *keyExportObj, WeaveCertificateSet & certSet)

ฟังก์ชันสาธารณะ

สร้างลายเซ็นข้อมูล

virtual WEAVE_ERROR GenerateSignatureData(
  const uint8_t *msgHash,
  uint8_t msgHashLen,
  TLVWriter & writer
) __OVERRIDE

โปรแกรมสร้างลายเซ็นส่งออก

 KeyExportSignatureGenerator(
  WeaveKeyExport *keyExportObj,
  WeaveCertificateSet & certSet
)