จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::บริการจัดสรร::IFJServiceFabricjoinMessage

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

DeviceInitData
const uint8_t *
DeviceInitDataLen
uint16_t
FabricId
uint64_t
ServiceId
uint64_t

ฟังก์ชันสาธารณะ

Encode(PacketBuffer *msgBuf)

ฟังก์ชันสาธารณะแบบคงที่

Decode(PacketBuffer *msgBuf, IFJServiceFabricJoinMessage & msg)

แอตทริบิวต์สาธารณะ

ข้อมูลอุปกรณ์

const uint8_t * DeviceInitData

DeviceInitDataLen

uint16_t DeviceInitDataLen

รหัสผ้า

uint64_t FabricId

รหัสบริการ

uint64_t ServiceId

ฟังก์ชันสาธารณะ

เข้ารหัส

WEAVE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *msgBuf
)

ฟังก์ชันสาธารณะแบบคงที่

ถอดรหัส

WEAVE_ERROR Decode(
  PacketBuffer *msgBuf,
  IFJServiceFabricJoinMessage & msg
)