nl:: örgü:: Profiller:: Hizmet Sağlama:: Hizmet SağlamaSunucusu

#include <src/lib/profiles/service-provisioning/ServiceProvisioning.h>

Hizmet Sağlama profilini uygulamak için basit sunucu sınıfı.

Özet

miras

: Den devralır nl :: Dokuma :: WeaveServerBase
Bilinen Altsınıflar Doğrudan: nl :: Dokuma :: DeviceLayer :: İç :: ServiceProvisioningServer

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ServiceProvisioningServer (void)

Korumalı türler

@307 Sıralama

Korunan özellikler

mCurClientOp
mCurClientOpBuf
PacketBuffer *
mCurClientOpMsg
union nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::ServiceProvisioningServer::@308
mCurServerOp
mDelegate
mServerOpState
uint8_t

Genel özellikler

RegisterServicePairAccount
UpdateService

Kamu işlevleri

GetDelegate (void) const
Init ( WeaveExchangeManager *exchangeMgr)
SendIFJServiceFabricJoinRequest ( Binding *binding, uint64_t serviceId, uint64_t fabricId, const uint8_t *deviceInitData, uint16_t deviceInitDataLen)
SendPairDeviceToAccountRequest ( WeaveConnection *serverCon, uint64_t serviceId, uint64_t fabricId, const char *accountId, uint16_t accountIdLen, const uint8_t *pairingToken, uint16_t pairingTokenLen, const uint8_t *pairingInitData, uint16_t pairingInitDataLen, const uint8_t *deviceInitData, uint16_t deviceInitDataLen)
SendPairDeviceToAccountRequest ( Binding *binding, uint64_t serviceId, uint64_t fabricId, const char *accountId, uint16_t accountIdLen, const uint8_t *pairingToken, uint16_t pairingTokenLen, const uint8_t *pairingInitData, uint16_t pairingInitDataLen, const uint8_t *deviceInitData, uint16_t deviceInitDataLen)
SendStatusReport (uint32_t statusProfileId, uint16_t statusCode, WEAVE_ERROR sysError)
virtual WEAVE_ERROR
SendSuccessResponse (void)
virtual WEAVE_ERROR
SetDelegate ( ServiceProvisioningDelegate *delegate)
void
Shutdown (void)

Genel statik işlevler

IsValidServiceConfig (const uint8_t *serviceConfig, uint16_t serviceConfigLen)
bool

Korumalı türler

@307

 @307

Korunan özellikler

mCurClientOp

ExchangeContext * mCurClientOp

mCurClientOpBuf

PacketBuffer * mCurClientOpBuf

mCurClientOpMsg

union nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::ServiceProvisioningServer::@308 mCurClientOpMsg

mCurServerOp

ExchangeContext * mCurServerOp

mDelege

ServiceProvisioningDelegate * mDelegate

mServerOpState

uint8_t mServerOpState

Genel özellikler

KayıtHizmetÇiftiHesap

RegisterServicePairAccountMessage RegisterServicePairAccount

Güncelleme Hizmeti

UpdateServiceMessage UpdateService

Kamu işlevleri

GetDelegate

ServiceProvisioningDelegate * GetDelegate(
 void
) const 

İçinde

WEAVE_ERROR Init(
 WeaveExchangeManager *exchangeMgr
)

SendIFJServiceFabricJoinRequest

WEAVE_ERROR SendIFJServiceFabricJoinRequest(
 Binding *binding,
 uint64_t serviceId,
 uint64_t fabricId,
 const uint8_t *deviceInitData,
 uint16_t deviceInitDataLen
)

SendPairDeviceToAccountRequest

WEAVE_ERROR SendPairDeviceToAccountRequest(
 WeaveConnection *serverCon,
 uint64_t serviceId,
 uint64_t fabricId,
 const char *accountId,
 uint16_t accountIdLen,
 const uint8_t *pairingToken,
 uint16_t pairingTokenLen,
 const uint8_t *pairingInitData,
 uint16_t pairingInitDataLen,
 const uint8_t *deviceInitData,
 uint16_t deviceInitDataLen
)

SendPairDeviceToAccountRequest

WEAVE_ERROR SendPairDeviceToAccountRequest(
 Binding *binding,
 uint64_t serviceId,
 uint64_t fabricId,
 const char *accountId,
 uint16_t accountIdLen,
 const uint8_t *pairingToken,
 uint16_t pairingTokenLen,
 const uint8_t *pairingInitData,
 uint16_t pairingInitDataLen,
 const uint8_t *deviceInitData,
 uint16_t deviceInitDataLen
)

SendStatusRapor

virtual WEAVE_ERROR SendStatusReport(
 uint32_t statusProfileId,
 uint16_t statusCode,
 WEAVE_ERROR sysError
)

SendSuccessResponse

virtual WEAVE_ERROR SendSuccessResponse(
 void
)

Hizmet SağlamaSunucusu

 ServiceProvisioningServer(
 void
)

Yetki Ayarla

void SetDelegate(
 ServiceProvisioningDelegate *delegate
)

Kapat

WEAVE_ERROR Shutdown(
 void
)

Genel statik işlevler

IsValidServiceConfig

bool IsValidServiceConfig(
 const uint8_t *serviceConfig,
 uint16_t serviceConfigLen
)