จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::SoftwareUpdate::ImageAnnounce

#include <src/lib/profiles/software-update/SoftwareUpdateProfile.h>

ชั้นเรียนที่อธิบายข้อความ ImageAnnounce

สรุป

ข้อความบนส่วนหัวของแอปพลิเคชัน Weave ที่เปลือยเปล่าและออกอากาศแล้ว โดยใช้รหัสโปรไฟล์ 0x0000000C และข้อความประเภท 1 โครงสร้างที่ระบุไว้ที่นี่จะไม่ได้ใช้จริงๆ ยกเว้นเป็นตัวยึดตําแหน่ง