จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::System::LwIPEventHandlerDelegate

สรุป

ฟังก์ชันสาธารณะ

Init(LwIPEventHandlerFunction aFunction)
void
IsInitialized(void) const
bool
Prepend(const LwIPEventHandlerDelegate *& aDelegateList)
void

ฟังก์ชันสาธารณะ

เริ่ม

void Init(
  LwIPEventHandlerFunction aFunction
)

เริ่มต้นแล้ว

bool IsInitialized(
  void
) const 

เพิ่มข้างหน้า

void Prepend(
  const LwIPEventHandlerDelegate *& aDelegateList
)