จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::DataManagement_Current::CustomCommandResponse

คําจํากัดความของการตอบกลับ Command ที่กําหนดเองของ WDM

สรุป

การแจกแจง

@122 enum
แท็กบริบทเฉพาะที่ใช้ในข้อความนี้

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse::Builder

คําจํากัดความของโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์ Command ที่กําหนดเองของ WDM

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse::Parser

คําจํากัดความของโปรแกรมแยกวิเคราะห์คําตอบ Command ที่กําหนดเองของ WDM

การแจกแจง

@122

 @122

แท็กบริบทเฉพาะที่ใช้ในข้อความนี้